Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на приобщаващи комуникационни материали

Description

Description

Разработва приобщаващи комуникационни ресурси. Предоставя подходяща и достъпна цифрова, печатна и обозначителна информация, като използва подходящ език в подкрепа на представителството и приобщаването на хората с увреждания. Подобрява достъпността на уебсайтове и онлайн услуги, например чрез гарантиране на съвместимостта им с екранни четци.

Връзки

URI на понятието

Status

released