Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на ИКТ ресурси за разрешаване на задачи, свързани с работата

Description

Description

Избира и използва ИКТ ресурси, за да се решат задачи, свързани с работата.

URI на понятието

Status

released