Skip to main content

Show filters

Hide filters

заменяне на режещ диск на машина

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани със здравето

демонстриране на осведоменост относно здравните рискове

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на процедурите за здраве и безопасност

спазване на работни практики според мерките за безопасност

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдаване на качеството на стоки

експлоатация на машини за дървообработка и производство на хартия

боравене с дърворежещо оборудване

поддържане на дърворезни инструменти в добро състояние

работа с машини и специализирано оборудване

експлоатация на машини за добив и преработка на суровини

експлоатация на машини за металообработка и завършване на продукти

обслужване на металорежеща машина

умения

манипулиране и придвижване

придвижване и повдигане

позициониране на материали, инструменти или оборудване

заменяне на режещ диск на машина

Description

Description

Заменя стария диск на машина за рязане с нов, като маха кръглата четка, изважда предния водач на острието, разхлабва острието и го отстранява. Сглобява и монтира ново острие, като сменя водача на предното острие, монтира кръглата четка, сменя калъфа на острието и регулира обтягането му.

Връзки

URI на понятието

Status

released