Skip to main content

Show filters

Hide filters

идентифициране на опасности на работното място

Description

Description

Извършва одити и инспекции за безопасност на работното място и на оборудването. Внимава дали те отговарят на изискванията за безопасност и идентифицира опасностите и рисковете.

Връзки

URI на понятието

Status

released