Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране с оглед на противопожарната безопасност

Description

Description

Провежда инспекции в сгради и на обекти с цел оценка на тяхната противопожарна безопасност и предпазно оборудване, стратегии за евакуация и свързани с тях стратегии; гарантира спазването на разпоредбите за безопасност.

URI на понятието

Status

released