Skip to main content

Show filters

Hide filters

предлагане и обсъждане на идеи

Description

Description

Представя своите идеи и концепции пред другите членове на творческия екип, за да се обсъдят алтернативи, решения и по-добри варианти.

Връзки

URI на понятието

Status

released