Skip to main content

Show filters

Hide filters

разпоредби за електробезопасност

Description

Description

Спазването на мерките за безопасност, които трябва да бъдат предприети по време на монтирането, експлоатацията и поддръжката на конструкции и оборудване за производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, например предпазна екипировка, процедури за боравене с оборудването и превантивни действия.

Връзки

URI на понятието

Status

released