Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на система за проследяване и регистрация на дейност за ИКТ

Description

Description

Използва специализирана система за проследяване на регистрацията, обработката и решаването на проблеми в дадена организация чрез издаване на билет за всеки инцидент, регистриране на информация от засегнатите лица, проследяване на промените и показване на статуса на билета до завършването му.

URI на понятието

Status

released