Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на регистър на финансовите трансакции

Description

Description

Събира всички финансови трансакции, извършени в ежедневните операции на дадено предприятие, и ги вписва в съответните отчети.

Алтернативен етикет

поддържане на регистър на финансовите операции

поддържане на регистър на финансовите сделки

Връзки

URI на понятието

Status

released