Skip to main content

Show filters

Hide filters

информиране на клиенти за промени и анулиране на дейности

Description

Description

Информира накратко клиенти относно промени, закъснения или отмяна на планирани дейности.

Алтернативен етикет

информиране на клиентите за промени и анулиране на дейности

информиране на клиентите за промени и анулиране на дейностите

съобщаване на клиенти за промени и анулиране на дейности

URI на понятието

Status

released