Skip to main content

Show filters

Hide filters

комуникиране с банкови специалисти

Description

Description

Общува със специалисти в областта на банковото дело, за да получи информация относно конкретен финансов случай или проект за лични или служебни цели или от името на клиент.

Връзки

URI на понятието

Status

released