Skip to main content

Show filters

Hide filters

одобряване на рекламна кампания

Description

Description

Проверява всички рекламни материали, например диплянки, уебсайтове, телевизионни реклами и интернет реклами, за да гарантира, че съответстват на рекламната стратегия и изискванията на клиентите. Одобрява начина на разпространение.

URI на понятието

Status

released