Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване спазването на графика за електроразпределение

Description

Description

Наблюдава функционирането на електроразпределително съоръжение и електроразпределителна система, за да гарантира, че са изпълнени целите за разпределение и изискванията за доставка на електрическа енергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released