Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно комуникационни стратегии

Description

Description

Предоставя консултантски услуги на дружествата и организациите във връзка с техните вътрешни и външни комуникационни планове и представянето им, включително присъствието им онлайн. Препоръчва подобрения в комуникацията и гарантира, че важната информация достига до всички служители и че техните въпроси получават отговор.

URI на понятието

Status

released