Skip to main content

Show filters

Hide filters

елементи, свързани с техническите показатели на уреда

Description

Description

Елементи, които показват или влияят върху техническите показатели на уреда. Първото показание за техническите показатели на уреда е точността или прецизността на уреда, например времето за отговор, резолюцията и обхватът. Второто показание за техническите показатели са техническите характеристики на уреда, като нивото на мощността му, електромагнитните смущения и променливите напрежения. Третото показание за техническите показатели са факторите на околната среда, които могат да повлияят на техническите показатели на уреда, като влажност, експлоатационни температури или прах.

URI на понятието

Status

released