Skip to main content

Show filters

Hide filters

ръководене на инженерен проект

Description

Description

Ръководи ресурсите по инженерния проект, бюджет, срокове и човешки ресурси и планира графици, както и всякакви технически дейности, свързани с проекта.

Връзки

URI на понятието

Status

released