Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на информация, предмети и ресурси

Description

Description

Разбира своите задачи и процесите, свързани с тях. Организира информация, предмети и ресурси, като използва систематични методи и в съответствие с определени стандарти и гарантира, че задачата е решена.

Алтернативен етикет

записване на информация

организират ресурси

демонстрират организационни умения

структурират информация

приемане на информация

URI на понятието

Status

released