Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на стратегиите на Френе за преподаване

Description

Description

Използва подходите за преподаване на Френе, например прилагане на обучение, основано на изследвания, центрове по интереси, кооперативно обучение, педагогика на работа и естествения метод.

Връзки

URI на понятието

Status

released