Skip to main content

Show filters

Hide filters

проучване на заявления за обезщетения за социална сигурност

Description

Description

Проучва допустимостта на гражданите, кандидатстващи за обезщетения за социално осигуряване, чрез разглеждане на документи, провеждане на интервюта с гражданите и проучване на съответното законодателство.

Алтернативен етикет

проучване на заявления за социални обезщетения

проучване на заявления за социалноосигурителни обезщетения

проучване на заявления за осигурителни плащания

URI на понятието

Status

released