Skip to main content

Show filters

Hide filters

разбиране на материала за превод

Description

Description

Чете и анализира съдържанието и темите на материала за превод. Преводачът трябва да разбира написаното, за да преведе възможно най-добре съдържанието. Буквалният превод невинаги е възможен и преводачът трябва да борави с езика така, че да се запази по най-добрия начин смисълът на текста.

Връзки

URI на понятието

Status

released