Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

администриране на разрешения за достъп до класифицирана информация

Description

Description

Администрира системите и наблюдава функционирането на системата за достъп до класифицирана информация и персонала, работещ за гарантиране на сигурността на съоръжението, за да се гарантира, че неупълномощени лица нямат достъп до тях и за да се наблюдават потенциалните рискове и заплахи.

Връзки

URI на понятието

Status

released