Skip to main content

Show filters

Hide filters

съвместно ползване на автомобили

Description

Description

Отдаване под наем на автомобили за спорадично съвместно ползване за кратки периоди от време, често чрез специално приложение за съвместно ползване на автомобили.

Връзки

URI на понятието

Status

released