Skip to main content

Show filters

Hide filters

Prince2 управление на проекти

Description

Description

Управлението на проекти PRINCE2 е методология за планиране, управление и наблюдение на ресурсите на ИКТ, за да се постигнат конкретни цели и да се използват инструментите на ИКТ за управление на проекти.

Връзки

URI на понятието

Status

released