Skip to main content

Show filters

Hide filters

общуване в здравеопазването

Description

Description

Общува ефективно с пациентите, семействата и други лица, полагащи грижи, с работещите в сферата на здравеопазването и с партньорите от общността.

Връзки

URI на понятието

Status

released