Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на системи за управление на качеството

Description

Description

Прилага системи и процедури за качество, например системите ISO.

Връзки

URI на понятието

Status

released