Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане на полицейски разследвания

Description

Description

Подпомага полицейски разследвания, като им предоставя специализирана информация като специалист по делото или като дава свидетелски показания, за да се гарантира, че полицията разполага с цялата необходима информация за делото.

URI на понятието

Status

released