Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управляване на отпадъците

Description

Description

Управлява или се разпорежда със значителни количества отпадъчни материали или опасни материали. Гарантира, че необходимите лицензи и разрешения са налице и се спазват разумни управленски практики, отраслови стандарти или общоприети селскостопански практики.

Връзки

URI на понятието

Status

released