Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на отпадъците

Description

Description

Управлява или се разпорежда със значителни количества отпадъчни материали или опасни материали. Гарантира, че необходимите лицензи и разрешения са налице и се спазват разумни управленски практики, отраслови стандарти или общоприети селскостопански практики.

Връзки

URI на понятието

Status

released