Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на неприкосновеността на личния живот на ползвателите на услуги

Description

Description

Зачита и поддържа достойнството и неприкосновеността на личния живот на клиента, като защитава неговата поверителна информация и ясно разяснява политиките за поверителност на клиента и на другите участващи страни.

Връзки

URI на понятието

Status

released