Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

планиране на политиките за управление на материалната база

Description

Description

Създава процедури за управление на съоръженията в съответствие със стратегията на организацията, определя подходящи ресурси и установява ключови отговорности и отговаря за смекчаване на рисковете при изпълнението на целите за управление на съоръженията.

URI на понятието

Status

released