Skip to main content

Show filters

Hide filters

поръчване на доставки за анестезиологични процедури

Description

Description

Прави поръчки за анестезиологично отделение — медицински доставки, свързани с оборудването, инструментите и лекарствата, използвани при експлоатационните процедури.

Връзки

URI на понятието

Status

released