Skip to main content

Show filters

Hide filters

подобряване на качеството на писмени преводи

Description

Description

Ревизира, чете и подобрява качеството на направени от хора или машини преводи. Полага усилия за подобряване на точността и качеството на преводите.

Връзки

URI на понятието

Status

released