Skip to main content

Show filters

Hide filters

изчислителна хидродинамика

Description

Description

Принципите на компютърно моделирана механика на флуидите, което определя поведението на течностите при движение. 

Връзки

URI на понятието

Status

released