Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на чужди езици в социалните услуги

Description

Description

Общува с потребители и доставчици на социални услуги на чужди езици, в зависимост от техните потребности.

Връзки

URI на понятието

Status

released