Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на ликвидността

Description

Description

Теорията и практиките по отношение на управлението на ликвидността в едно дружество с цел улесняване изпълнението на задълженията на трети страни, без да се застрашава безпроблемното функциониране на дружеството и без да се понасят значителни загуби.

URI на понятието

Status

released