Skip to main content

Show filters

Hide filters

популяризиране на правата на ползвателите на услуги

Description

Description

Подпомага правото на клиента да контролира живота си, като прави информиран избор за услугите, които получава; зачита и, когато е уместно, насърчава собственото разбиране и желание както на клиента, така и на лицето, което се грижи за него.

Връзки

URI на понятието

Status

released