Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на просрочените задължения при наем

Description

Description

Регистрира забавени връщания на наети предмети и прилага подходящи мерки като допълнително плащане, както и коригира наличността на предмети за отдаване под наем.

Връзки

URI на понятието

Status

released