Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на характера на дадено лице

Description

Description

Преценява как определено лице ще реагира, устно или физически, в конкретна ситуация или при конкретно събитие.

URI на понятието

Status

released