Skip to main content

Show filters

Hide filters

топография

Description

Description

Графично представяне на елементите от повърхността на дадено място или регион върху карта, показващо относителното им местоположение и надморска височина.

URI на понятието

Status

released