Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на работата на автоматизирани машини

Description

Description

Непрекъснато проверява настройките и изпълнението на автоматизираната машина и извършва редовни обходи. Ако е необходимо, записва и интерпретира данни за експлоатационните условия на инсталации и оборудване с цел установяване на аномалии.

Връзки

URI на понятието

Status

released