Skip to main content

Show filters

Hide filters

координиране на инженерни екипи

Description

Description

Планира, координира и контролира инженерните дейности заедно с инженери и техници. Осигурява ясни и ефективни канали за комуникация във всички отдели. Гарантира, че екипът е запознат със стандартите и целите на научноизследователската и развойната дейност.

Връзки

URI на понятието

Status

released