Skip to main content

Show filters

Hide filters

инсталиране на електротехническо оборудване на автомобили

Description

Description

Поставя в превозни средства електрически вериги и проводници, осветление и измервателни уреди. Те разпределят и регулират електрическата енергия и я доставят на измервателни и други устройства в автомобила.

URI на понятието

Status

released