Skip to main content

Show filters

Hide filters

приключване на проекта в рамките на бюджета

Description

Description

Вмества се в рамките на бюджета. Съобразява работата и материалите с бюджета.

Връзки

URI на понятието

Status

released