Skip to main content

Show filters

Hide filters

решаване на проблеми с помощта на ИКТ инструменти и хардуер

Description

Description

Идентифициране на цифрови нужди и ресурси, вземане на информирани решения относно най-подходящите цифрови инструменти в зависимост от целта или необходимостта, решаване на концептуални проблеми чрез цифрови средства, творческо използване на технологии, решаване на технически проблеми, актуализиране на собствената и чуждата компетентност.

URI на понятието

Status

released