Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на стратегиите на Щайнер за преподаване

Description

Description

Използва подходите за преподаване на Щайнер (Валдорф), при които се отдава значение на баланса на художественото, практическото и интелектуалното преподаване и на развитието на социалните умения и духовните ценности при обучението на учениците.

Връзки

URI на понятието

Status

released