Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане при планирането на погребение

Description

Description

Оказва помощ за семействата на пациенти с фатален край по отношение на въпроси, свързани с организацията на погребението.

URI на понятието

Status

released