Skip to main content

Show filters

Hide filters

финансов капацитет

Description

Description

Финансови операции, като изчисления, оценки на разходите, управление на бюджета, като се вземат предвид съответните търговски и статистически данни, например данни за материали, доставки и работна сила.

Връзки

URI на понятието

Status

released