Skip to main content

Show filters

Hide filters

ядрена енергия

Description

Description

Генериране на електрическа енергия чрез използване на ядрени реактори, посредством превръщане на енергията, отделяна от ядрата на атоми в реактори, които генерират топлина. Тази топлина впоследствие генерира пара, която може да захранва парна турбина за произвеждане на електроенергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released