Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ядрена енергия

Description

Description

Генериране на електрическа енергия чрез използване на ядрени реактори, посредством превръщане на енергията, отделяна от ядрата на атоми в реактори, които генерират топлина. Тази топлина впоследствие генерира пара, която може да захранва парна турбина за произвеждане на електроенергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released