Skip to main content

Show filters

Hide filters

лабораторни техники

Description

Description

Техники, прилагани в различните области на естествените науки с цел получаване на експериментални данни, например гравиметричен анализ, газова хроматография, електронен или термичен метод.

Връзки

URI на понятието

Status

released