Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на учебно съдържание за средно образование

Description

Description

Обучава ученици в теорията и практиката, предвидени в курса за средно образование за вашата специализация, като взема предвид възрастта на учениците и съвременните методи на преподаване.

URI на понятието

Status

released