Skip to main content

Show filters

Hide filters

разпределяне и изпращане на шофьори

Description

Description

Разпределя и изпраща шофьори, работно оборудване и превозни средства за обслужване на желаните места по искане на клиентите; използва телефон или радиокомуникация.

Връзки

URI на понятието

Status

released